Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ 24/7
KD - Phạm Thương
091.490.1661
KD - Minh Loan
091.448.1661
KD - Thái Sơn
091.719.3236
KD - Nguyễn Linh
091.864.3322
KD - Phạm Hà
091.146.3322

Nghỉ Lễ

Nghỉ Lễ

THÔNG BÁO
(Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020)
 
- Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ lế, tết năm 2020.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.
Ban Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên công ty về Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 như sau:
 
ĐIỀU 1: THỜI GIAN NGHỈ
- Nghỉ 01 ngày: Thứ Năm ngày 02/04/2020.
- Ngày bắt đầu làm việc trở lại: Thứ Sáu ngày 03/04/2020.
 
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG BAN
2.1. Phòng Kinh doanh
  • Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng / Đối tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không  bị ảnh hưởng đến việc đặt hàng và giao dịch của Khách hàng / Đối tác.
2.2. Bộ phận Văn phòng, Nhà xưởng
  • Tất cả nhân viên phải thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình.
  • Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ lễ.
 
Các bộ phận có liên quan và toàn thể nhân viên Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.