Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ 24/7
KD - Phạm Thương
091.490.1661
KD - Minh Loan
091.448.1661
KD - Đào Vui
091.719.3236
KD - Nguyễn Linh
091.864.3322
KD - Phạm Hà
091.143.6322
KD - Lê Trà
091.486.9322

Thông Báo Nghỉ Lễ

THÔNG BÁO
(Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021)
 
- Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ lế, tết năm 2021.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.
Ban Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên công ty về Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 như sau:
 
ĐIỀU 1: THỜI GIAN NGHỈ
- Nghỉ 01 ngày: Thứ Sáu (Ngày 01/01/2021) .
- Ngày bắt đầu làm việc trở lại: Thứ Bảy (Ngày 02/01/2021).
 
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG BAN
2.1. Phòng Kinh doanh
  • Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng / Đối tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không  bị ảnh hưởng đến việc đặt hàng và giao dịch của Khách hàng / Đối tác.
2.2. Bộ phận Văn phòng, Nhà xưởng
  • Tất cả nhân viên phải thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình.
  • Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ lễ.
 
Các bộ phận có liên quan và toàn thể nhân viên Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.