Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ 24/7
KD - Phạm Thương
091.490.1661
KD - Minh Loan
091.448.1661
KD - Kim Cúc
091.719.3236

Thông Báo Nghỉ Lễ

Về việc nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về việc nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2018)
 
 • Thực hiện theo quy định của nhà nước về chế độ nghỉ lễ, tết Năm 2018
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên Công Ty về lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2018 như sau:
 
 • Thời gian nghỉ:
 • - Nghỉ 02 ngày từ Chủ nhật 02/9/2018 đến hết Thứ Hai ngày 03/09/2018.
  - Thứ Ba ngày 04/09/2018 làm việc lại bình thường.
   
 • Trách nhiệm các phòng ban:
 • Phòng Kinh Doanh: Có tránh nhiệm thông báo cho Khách hàng/ Đối Tác về lịch nghỉ Lễ của công ty để không bị ảnh hưởng việc đặt hàng và giao dịch của Khách hàng / Đối Tác.
 • Bộ phận Văn phòng, nhà xưởng: Tất cả nhân viên phải thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình. Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ tết Lễ.
Các bộ phận liên quan và toàn thể nhân viên Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.

 
Nơi nhận:                                                                                                             Giám Đốc
– Công ty Ngọc Khôi
– Lưu: VP